Om webbplatsen

Avsändare

Sanofi AB, ett bolag som är ett organiserat enligt Sveriges lagar, med huvudkontor på Lindhagensgatan 120, 10425 Stockholm Sweden, VAT nummer: SE556441257401 (nedan kallat Sanofi-Pasteur) är ett europeiskt läkemedelsföretag som uteslutande arbetar för att utveckla och marknadsföra vaccinerna. För mer information läs under rubriken om oss.

Disclaimer/ansvarsbegränsning

Webbsidan innehåller allmän information om Sanofi Pasteur:s vacciner. Webbsidan är utvecklad som en service från Sanofi Pasteur. Informationen på hemsidan är inte avsedd att ersätta – och kan aldrig ersätta professionell medicinsk rådgivning i allmänhet eller i enskilda fall.

Länkar

Denna webbsida innehåller länkar till andra webbplatser. Även om Sanofi Pasteur försöker att tillhandahålla länkar till andra webbsidor innehållande information som kan anses motsvara gällande lagar och förordningar så kan innehållet på dessa webbsidor ändras utan att Sanofi Pasteur erhåller kunskap om detta. Sanofi Pasteur kan därför inte på något sätt ansvara för innehållet på sådana andra webbsidor.

Copyright

Sanofi Pasteur innehar upphovsrätten till skrivet material och illustrationer som återfinns på denna webbsida. Du har endast rätt att kopiera materialet för icke-kommersiellt bruk och under förutsättning att det på varje sådan kopia återfinns motsvarande på webbsidan gjorda hänvisningar till Sanofi Pasteur:s upphovsrätt samt att det även i övrigt framgår att materialet härrör från Sanofi Pasteur. Sanofi Pasteur innehar inte upphovsrätten till bildmaterialet på denna webbplats. Du har därför inte rätt att kopiera och använda de bilder du hittar här.

Denna text skall inte i något avseende anses ge uttryck för en övergång av äganderätt eller upplåtelse av licensrätt – varken underförstått, genom passivitet eller på annat sätt – till patent eller varumärke tillhörigt Sanofi Pasteur eller annan. Med undantag för vad som uttryckligen angivits ovan skall motsvarande gälla för upphovsrätt tillhörig Sanofi Pasteur.

Sanofi Pasteur gör inte gällande någon äganderätt till eller samhörighet med tredje mans varumärken som kan återfinnas på webbsidan. Sådana varumärken används endast i syfte att identifiera respektive innehavares produkter och tjänster och Sanofi Pasteur:s användning av dessa varumärken skall inte uppfattas som något understödjande eller rekommendation av dessa varumärken från Sanofi Pasteur:s sida.

Integritetsskydd

Integritetsskyddet på www.sanofipasteur.se omfattar bland annat den behandling av personuppgifter som förekommer i samband med besök på denna hemsida. Följande integritetsskyddsregler gäller och de har upprättats för att du skall ha klart för dig vilken informationsinsamling som förekommer och hur uppgifterna används.

Hur webbinformationen används

PUL
Sanofi Pasteur arbetar enligt PUL (Personuppgiftslagen). Sanofi Pasteur behandlar dina personuppgifter på ett sådant sätt att de skyddas när du besöker våra webbsidor. Sanofi Pasteur får endast in personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress etc. när du själv väljer att ge dessa uppgifter till oss t ex i samband med en fråga till vår kundsupport via kontaktformuläret på webbsidan. Sanofi Pasteur och/eller våra samarbetspartners kommer endast att använda dessa uppgifter för att utföra de tjänster du begärt. Sanofi Pasteur kommer inte att överföra dina personuppgifter till tredje person.

Avidentifierad information – för statistik

Sanofi Pasteur samlar även in information där den enskilde individen inte kan identifieras. Det rör sig om information om antal besök på vår webbplats, antal besök på varje sida på webbplatsen samt våra besökares Internetleverantörers domännamn. Informationen används i statistiskt syfte, och för att förbättra webbplatsen utifrån våra besökares behov.

IP-adressanvändning

En IP-adress är en nummerserie som automatiskt tilldelas din dator när du kopplar upp dig mot Internet. Webbservrar identifierar din dator via IP-adressen under den tid du är online. Sanofi Pasteur kan samla IP-adresser för att få information om hur våra sidor används. I normala fall länkas inte personlig information till IP-adressen, vilket innebär att användaren förblir anonym. Vid missbruk kan Sanofi Pasteur dock använda informationen till att identifiera användaren om det bedöms nödvändigt för att skydda vår verksamhet, vår webbplats eller andra användare.

Säkerhet

Sanofi Pasteur använder sig av krypterad överföring på vissa delar av hemsidan för en säkrare trafik mellan användaren och Sanofi Pasteur. Sanofi Pasteur använder sig också av en brandvägg för att minska risken för intrång i databasen.

Rätta uppgifter

Du kan när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra uppgifter som du tidigare lämnat eller tacka nej till fortsatt information eller fortsatta kontakter.

Senast uppdaterad: 2017-09-06