Bli kund

Från 1 januari 2017 finns alla våra vacciner tillgängliga via Oriolas kundservice och det är deras femsiffriga kundnummer gäller vid beställning.
Vid behov kan nytt erhållas från Oriolas kundservice, telefon: 031-88 72 90 eller via formuläret nedan.

Typ av ansökan: * Ny kundÄndring av kund
Typ av kund: * KommunLandstingPrivatÖvrig

Faktureringsadress

Organisationsnummer: *
Kundnummer: *
Kundnamn: *
Adress: *
Postnummer & ort: *
Kontaktperson:
Referens, t.ex märkning faktura best.id, kostnadsställe:

Leveransadress

Kundnamn: *
Adress (OBS! Ej boxadress): *
Postnummer & ort: *
Telefon (direkt ej växel nr): *
Fax:
Mobil:
E-post: **
E-post vid indragning (återkallelse) av vaccin: **
Ansvarig läkare/förskrivare: *
Kontaktperson:
Övrig information:
Vi kan ta emot leveranser tisdag-fredag
kl. 08.00-17.00: * JaNej
Om nej, ange vilka dagar ni kan ta emot:

Senast uppdaterad: 2017-01-19